Vergilendirme

ÖDENEN KATKI PAYLARININ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ

Ücretli çalışanlar, ödedikleri katkı paylarını, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10'unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilir.

Yıllık beyanname verenler, gelirlerinin %10'unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen katkı payları toplamını, katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla vergi matrahından indirebilir.

Örnek 1:

Bir ücretlinin Temmuz 2008 döneminde ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapabileceği katkı payı ödemelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Aylık Brüt Ücret 2.000 TL
Katkı Payı Ödemesi 150 TL
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı 7.482,60 TL
Brüt Ücretin %10'u 200 TL
İndirim Konusu Yapılabilecek Katkı Payı Tutarı 150 TL

Örnek 2:

Yıllık beyanname verecek olan bir mükellefin 2008 yılı matrahının tespitinde indirim konusu yapabileceği katkı payı tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Beyan Edilen Gelir 30.000 TL
Katkı Payı Ödemesi 3.000 TL
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı 7.482,60 TL
Beyan Edilen Gelirin %10'u 3.000 TL
İndirim Konusu Yapılabilecek Katkı Payı Tutarı 3.000 TL

AYNI DÖNEMDE HEM KATKI PAYI, HEM ŞAHIS SİGORTASI ÖDENMESİ HALİNDE GELİR VERGİSİ MATRAHININ BULUNMASI

Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigortaları için ödenen primlerin birlikte olması halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar, ücretin ya da beyan edilen gelirin %10'u ile sınırlı olacaktır. Ancak bu durumda şahıs sigorta primleri için %5'lik sınır ayrıca aranacaktır.

Örnek 3:

Bir ücretlinin Temmuz 2008 döneminde ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapabileceği katkı payı ve prim ödemelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Aylık Brüt Ücret 2.000 TL
Katkı Payı Ödemesi 150 TL
Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi 150 TL
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı 7.482,60 TL
Brüt Ücretin %10'u 200 TL
Brüt Ücretin %5'i 100 TL
İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar 200 TL

Örnek 4:

Yıllık beyanname verecek olan bir mükellefin 2008 yılı matrahının tespitinde indirim konusu yapabileceği katkı payı tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Beyan Edilen Gelir 30.000 TL
Katkı Payı Ödemesi 2.500 TL
Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi 400 TL
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı 7.482,60 TL
Beyan Edilen Gelirin %10'u 3.000. TL
Beyan Edilen Gelirin %5'i 1.500 TL
İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar 2.900 TL

İŞVERENLERCE ÇALIŞANLARI ADINA ÖDENEN KATKI PAYLARININ GİDER OLARAK GÖSTERİLMESİ

Hem işveren hem de ücretli tarafından katkı payı ödenmesi ve toplam tutarın yukarıda belirtilen sınırı aşması halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca serbestçe belirlenebilecektir.

Örnek 5:

Ücretlinin Temmuz 2008 döneminde Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödediği katkı payı tutarı 300 TL'dir. Bu tutarın yarısı işveren tarafından emeklilik şirketine ödenir.

Aylık Brüt Ücret 2.000 TL
Katkı Payı Ödemesi (Ücretli) 150 TL
Katkı Payı Ödemesi (İşveren) 150 TL
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı 7.482,60 TL
Brüt Ücretin %10'u 200 TL
İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar 200 TL

İndirimde ücret matrahının tespitine öncelik verilmesi durumunda, ücretli tarafından ödenen katkı payı tutarı olan 150 TL ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Aynı dönemde işveren tarafından ödenen tutarın sadece 50 TL'lik kısmı ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilecektir. İşveren tarafından ödenen, ancak indirilemeyen 100 TL ise ücret olarak vergilendirilmek suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alınacaktır.

SİSTEMDEN KATILIMCIYA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde elde edilen birikimler, sistemden ayrılma şekli ve süresine göre aşağıdaki tablodaki oranlara göre vergilendirilir.

 İstisnaStopaj
Sistemde 10 yıl kalan ve 56 yaşını dolduranlar%25%5
Sistemden Ölüm - İşgöremezlik -Tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılanlar%25%5
Sistemde 10 yıl süreyle katkı ödeyen ancak 56 yaş kriterini yerine getirmeden ayrılanlarYOKTUR%10
Sistemden 10 yıl süreyle katkı ödemeden ve 56 yaş kriterini yerine getirmeden ayrılanlarYOKTUR%15

 

kaynak : www.egm.org.tr

Takvim
Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret63193
Site Haritası