Sağlık Sigortaları

   

HANGİ SAĞLIK HARCAMALARIM POLİÇE KAPSAMINDA KABUL EDİLİR ?

     Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız poliçe teminatları dahilinde karşılar.

 SAĞLIK SİGORTALARINDA HANGİ TEMİNATLAR BULUNMAKTADIR ?

    Sağlık sigortalarında yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz 2 temel teminat bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatı ile birlikte alınabilirken, Yatarak tedavi teminatı tek başına da alınabilir. Teminatların ayrıntıları için lütfen acentemiz ile irtibata geçiniz.

YATARAK TEDAVİ TEMİNATI HANGİ SAĞLIK HARCAMALARINI İÇERİR ?

     Sigortalının ameliyat veya hastalığının tedavisi nedeniyle hastanede yatmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri (ameliyathane içinde gerçekleşen giderler; ameliyathane kirası, operatör doktor, asistan, ameliyat hemşiresi, anestezi teknisyeni, anestezist doktor ücretleri ile ameliyat esnasında kullanılan sarf malzemesi, ilaç, kan, serum vb. ameliyat ile ilgili her türlü tıbbi malzeme giderleridir) ile ameliyat dışındaki ilaç, pansuman, bandaj, alçı, plaster gibi malzemeler ve her türlü iğne ve serumlar, kan ve kan ürünleri takılması gibi masraflar, doktor takip ve konsültasyon masrafları, hastanede yatan sigortalının hastalığının takibi ve doktorun öngördüğü tedaviyi yönlendirici tetkikleri, tahlil, röntgen masrafları, standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI HANGİ SAĞLIK HARCAMALARINI İÇERİR ?

   Ayakta tedavi teminatı doktor muayene, ilaç, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocuk aşıları, koruyucu hekimlik teminatlarını içermektedir.

BEKLEME SÜRESİ NEDİR ?

     Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde kimi hastalıklara ait yatışlara bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklarını poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde karşılanmaktadır.

FATURALARIMI NASIL TAHSİL EDERİM ?

  Anlaşmalı Sağlık Kurumlarının dışındaki kurumlarda yaptırdığınız tedavi giderlerine ait faturalarınızı Hasar Operasyon Merkezine yada acentemize iletmeniz halinde fatura bedelinizin poliçe özel ve genel şartları ve teminat limitleriniz dahilinde size geri ödenecektir. Fatura bedellerinizin hesabınıza yatırılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurunuz sırasında banka hesap numaranızı belirtmeyi unutmamalısınız.

FATURALARIMIN ZAMANINDA YATMAMASININ NEDENİ NE OLABİLİR ?

       Aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü sağlık gideri ödemeleriniz gecikebilir veya yapılamayabilir:

  • Banka hesap numaranızın bildirilmemiş veya değişmiş olması
  • Sağlık gideri evraklarınızın eksik olması (tetkik sonuçları, fatura aslı vb.)
  • Gönderilen evrakların şirketimize ulaşmamış olması
  • Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle poliçenizin dondurulmuş veya iptal edilmiş olması
  • Poliçe sürenizin bitmiş olması
  • Teminat limitinizin dolmuş olması
  • Sağlık giderlerinizin poliçe özel ve genel şartları uyarınca teminat kapsamı dışında bulunması
  • Başvuru sırasında beyan yükümlülüğünüzün yerine getirilmemesi. (Eksik veya yanlış beyanda bulunulması)

ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU NEDİR ?

    Anlaşmalı Sağlık Kurumları, şirketimiz ve kurum arasında yapılan özel anlaşmalar sonucu sigortalı tanıtım kartınız ile poliçe özel ve genel şartlarınız, teminat limit ve iştirak oranlarınız kapsamında herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti alabileceğiniz sağlık kurumlarıdır. Anlaşmalı Kuruma başvurduğunuzda, teminat kapsamınız ve limitiniz dışındaki giderler ile iştirak oranınız dışında herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez.

     Poliçeniz ile birlikte verilen Anlaşmalı Kurum Listesi zaman zaman sağlık kurumları ile yapılan sözleşmelerin sona ermesi veya yeni sözleşmeler yapılması nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Listenin son halini satış kanalınızdan temin edebileceğiniz gibi internet üzerinden de takip edebilirsiniz.

 ANLAŞMALI KURUMDA AMELİYAT OLACAĞIM, DOKTORUM ANLAŞMALI KURUM HEKİMİ DEĞİL. ÖDEMEMİ NASIL GERİ ALACAĞIM ?

    Anlaşmalı sağlık kurumunda, poliçe kapsamı dahilinde bir ameliyat olmanız halinde kurum şirketimizden yatış onayı alacak ve kurum faturası için Anlaşmalı Kurum Uygulamaları geçerli olacaktır. Ancak doktorunuzun kurum doktoru olmaması (dışarıdan gelen doktor) halinde, doktor ücreti kurum faturası içinde değerlendirilememektedir. Bu durumda, doktorunuza ödemeyi kendiniz yapmanız, daha sonra fatura aslı ile birlikte şirketimizden talep etmeniz gerekmektedir. İlgili doktor ücretiniz poliçenizde dışarıdan gelen doktor için belirlenmiş şartlar dahilinde karşılanır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMDAN ALDIĞIM SAĞLIK HİZMETLERİFARK FATURALARINI SAĞLIK POLİÇEMDEN KARŞILATABİLİRMİYİM ?

     İlgili teminatın iştirak oranı dahilinde karşılanmaktadır. Örneğin A grubu hastanelerde koroner arter by-pass ameliyatı için talep edilen fark tutarı 5.000 - 10.000 TL arasında değişmektedir. Bu tutarı şirketimiz poliçe özel şartlarına göre değerlendirilerek % 100 ödeyecektir. Böylece özel sağlık sigortası harcamalarınızı azaltarak bir sonraki sene daha uygun bir fiyata poliçenizi yenileme olanağına kavuşmuş olursunuz.

SAĞLIK SİGORTA POLİÇEMİ YURT DIŞINDA KULLANABİLİRMİYİM ?

    Satın almış olduğunuz poliçenin türüne göre yurtdışı kapsamları değişebilmektedir. Poliçenizin yurtdışı harcamaları ile ilgili şartlarını, poliçe kitapçığınız veya satış kanalından ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK BEYANI DOLDURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM ?

     Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz / mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatlılığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.

 POLİÇEMİ ANLAŞMASIZ KURUMLARDA KULLANABİLİRMİYİM ?

     Anlaşmasız Sağlık Kurumları, şirketimiz ile özel anlaşması bulunmayan ve poliçe ekinde verilen listede ismi yer almayan sağlık kuruluşu ve özel doktor muayenehaneleridir. Poliçelerin Anlaşmasız Kurum uygulamaları ürünler arasında farklılık göstermektedir. Anlaşmasız bir sağlık kurumunda tedavi olmayı planlıyorsanız beklenmedik bir durumla karşılaşmamanız için tedavi öncesinde satın almış olduğunuz poliçenin Anlaşmasız Kurum uygulamaları ile ilgili detaylarını poliçe kitapçığı veya satış kanalınızdan öğrenmenizi tavsiye ederiz.

TTB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NEDİR ?

     TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan ve hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimleri fiyatlandırmada esas alınmak üzere emek derecesine göre puanlayan bir tarifedir. Tarifedeki puanlar hekimin yaptığı işin zorluğuna göre değişmektedir.

     Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı her yıl yayınlar. Bu katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklara göre ve sağlık hizmeti sunulan illere göre değişiklik göstermektedir Hekimlik hizmetlerine ait Asgari Ücret, bu puanların katsayılar ile çarpılması ve KDV (%8) eklenmesi sonucu hesaplanır.

DOĞUM TEMİNATI NELERİ KAPSAR ?

     Hamilelik halinin ve doğumun gerektirdiği tüm masraflarınız bu teminattan karşılanır. Gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşen gebelik ile ilgili tüm giderler, gebelik ile ilgili rutin tahliller, gebelik testleri, TORCH, mutad kontroller, gebelik sırasında kullanılan ilaçlar ( folik asit, vitamin, demir vb.) , obstetrik ultrason, amniosentez, NST, Üçlü Tarama Testi, hiperemezis, preeklampsi, düşük, düşük tehdidi, erken doğum, normal doğum, sezaryen, doğum komplikasyonları, lohusalıkla ilgili giderler v.b poliçede yazılı limit ve iştirak oranı çerçevesinde bu teminattan karşılanır. Ayrıca spiral takılması, tüplerin bağlanması gibi sık tekrarlanmayan doğum kontrol yöntemleri bu teminattan karşılanır.

*Bu teminatın tanımına giren tüm giderler teminatın alındığı ilk yıl kapsam dışındadır.

 *Yeni doğan bebeğin doğumu takiben hastaneden taburcu olmasına kadar oluşan teminat dışı kalan haller dışındaki sağlık giderleri bu teminattan karşılanmaktadır.

*Doğum giderleri, sadece Türkiye Cumhuriyeti ülke hudutları içerisinde geçerlidir.

SEYEHAT SAĞLIK POLİÇESİ NELERİ KAPSAMAKTADIR ?

     Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışında veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri ani ortaya çıkan sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı' ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİNDEKİ YAŞ ARALIĞI NEDİR ?

     Seyahat sigortası her yaş grubu kişiler için alınabilir. Ancak 70 yaş ve üstü kişiler için sadece kaza sonucu oluşan sağlık giderleri ve tıbbi nakiller karşılanır. Acil olsa da Hastalık sonucu oluşabilecek sağlık giderleri 70 yaş ve üstü için kapsam dışındadır.

YURTDIŞINDA Kİ SAĞLIK GİDERLERİM İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM ?

   Farklı ürünlerde farklı yurtdışı uygulamaları mevcuttur. Yurtdışında gerçekleşen sağlık giderlerinizi ekindeki evrakları ile ilgili Bölge Müdürlüğü'ne iletmeniz halinde giderleriniz poliçe şart ve uygulamalarınız çerçevesinde değerlendirilecektir.

SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMALARIMI KARŞILAR MI?

     Seyahat sağlık sigortaları sadece seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan tedavi ve nakil giderlerinizi karşılar. Poliçe satın almadan önceki dönemde mevcut bulunan hastalıklar poliçe kapsamı dışındadır.

Takvim
Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret63193
Site Haritası